IIS
0

HTTP 503 Service Unavailable hatası

IIS Windows

Windows 10 üzerinde kullandığım IIS’de Error 503 The service is unavailable yazan bir hata koduyla karşılaştım.

Yazının devamı için tıklayın →

24

Windows 7’de “Provider cannot be found” hatası ve çözümü

ASP IIS

64 bit Windows 7’de, Access veritabanı kullanan ASP dosyalarında aşağıdaki hatayı alıyor olabilirsiniz.

ADODB.Connection error '800a0e7a'
Provider cannot be found. It may not be properly installed.
/Default.asp, line 4

Bu hatayı veren kod parçası şu şekilde.

< %
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dsn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("programdb.mdb")
conn.open dsn
%>

Bu hatanın nedeni IIS’in 64 bit çalışması fakat ODBC sürücülerinin bu uyumlulukta çalışmaması..
Yazının devamı için tıklayın →