ajax
28

ASP ve Jquery ile otomatik tamamlama (auto complete) sistemi – 2

ASP

Daha önce PHP’den ASP’ye çevirdiğim bir otomatik tamamlama sistemi vardı. Bu ufak scriptte, aşağı ve yukarı tuşlarıyla seçim yapılamadığı ve Türkçe karakterlerde sorunlar olduğu yorum yapan arkadaşlar tarafından yazılmıştı. Açıkça söylemek gerekirse o script üzerinde vakit bulup uğraşamadım. Fakat scripti bir yerde kullanmam gerekince uğraşmamak ile hata yaptığımı anladım ve yeni bir script üzerinde çalışmanın daha mantıklı olacağını düşündüm.
Yazının devamı için tıklayın →

16

ASP ve Jquery ile sürükle-bırak uygulaması

ASP

Yaklaşık bir ay önce ASP ile yapılmış bir sürükle-bırak uygulaması arıyordum ve PHP ile yapılmış şu örneği gördüm. Bu sistemdeki PHP kodlarını ASP’ye çevirdim ve ortaya işime yarar birşeyler çıktı. Umarım paylaştığım kodlar sizinde işinize yarar.

surukle-birak

Uygulamanın çalışan versiyonunu buradan görebilirsiniz.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

3

ASP ve JQuery ile AJAX takvim uygulaması

ASP

Hazırlamakta olduğum blog uygulamasının içinde takvim kullanmam gerekti. İlk olarak hazırladığım örnek statik bir sayfaydı ve sadece bulunduğumuz ayın günlerini gösteriyordu. Bir müddet bu şekilde kullandıktan sonra dinamik bir takvimin daha güzel olacağını düşünerek geliştirmeye başladım.

Bu aşamada ilk önce, önceki ve sonraki ayları gösterecek şekilde kodları düzenledim. Daha sonra her ay değişiminde sayfanın yenilenmesini engellemek için ajax kullanmaya karar verdim. Bu işlemi en kolay JQuery ile halledeceğimi düşündüm. JQuery Documentation ve eburhan.com sayfalarında bulunan örneklere de bakarak JQuery kullanmaya karar verdim.

Hazırladığım örnek uygulamayı buradan indirebilirsiniz. ya da çalışan versiyonu buradan görebilirsiniz.

34

ASP ve Jquery ile otomatik tamamlama (auto complete) sistemi

ASP
Bu scriptin farklı bir versiyonunu burada görebilirsiniz.

Bugün, otomatik tamamlama (auto complete) olarak geçen bu sistemin ASP versiyonu için R10 forumda bir istek gördüm ve bu sayfadaki PHP ile yapılmış versiyonu ASP ile yapmaya karar verdim. Sadece sorgulama yapılan sayfayı asp için uyarladım. Geri kalan tüm kodlar orijinal siteye aittir.

Ayrıca veritabanı olarak Hakan Şen’in yapmış olduğu İller ve İlçeler Veritabanı’nın MS Access versiyonunu kullandım.

Script içinde kullanılan kodlar aslında oldukça basit..

Javascript

function lookup(inputString) {
	if(inputString.length == 0) {
		// herhangi bir değer girilmemişse sonuç kutuyu gösterme
		$('#suggestions').hide();
	} else {
		$.post("sorgu.asp", {queryString: ""+inputString+""}, function(data){
			//sorgu.asp sayfasından dönen sonuç sıfırdan büyükse sonuç kutusunu göster
			if(data.length >0) {
				$('#suggestions').show();
				$('#autoSuggestionsList').html(data);
			}
		});
	}
} 
 
function fill(thisValue) {
	$('#inputString').val(thisValue);
	setTimeout("$('#suggestions').hide();", 200);
}

İlk fonksiyon sorgu.asp sayfasını kullanarak veritabanından uyan kayıtları çekmeye ve kullanıcıya göstermeye yarıyor.
İkinci fonksiyon ise sonuç kutusundan seçilen değerin inputa aktarılmasını ve sonra kutunun gizlenmesini sağlıyor.

ASP (sorgu.asp)

'Veritabanı bağlantımızı oluşturuyoruz
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dsn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("iller.mdb")
conn.open dsn
 
'Formdan gelen veriyi alıyoruz
aranan = Request.Form("queryString")
'Recordset açılıyor
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'Gelen veriyi veritabanında sorgulayacak sql cümlesini yazıyoruz
Sql = "Select * From ilceler Where ilce Like '" & aranan & "%' Order By ilce"
RS.Open Sql, conn, 1, 3
 
If RS.RecordCount > 0 Then 'Veritabanından dönen kayıt sayısı sıfırdan büyükse
	i = 1
	'Toplam 10 kayıt listeliyoruz
	Do While Not RS.EOF And i < 11
		Response.Write ("<li onClick=""fill('"&RS("ilce")&"');"">"&RS("ilce")&"</li>")
		i = i + 1
		RS.MoveNext
	Loop
End If
RS.Close
conn.Close

Uygulamanın çalışan versiyonunu görmek için buraya, indirmek için buraya tıklayınız. Umarım işinize yarar.